CAREER OPPORTUNITIES

[FONT=Verdana]
Để đăng tin tuyển dụng trên Diễn đàn có hai cách:


Cách 1: [/FONT] [FONT=Verdana]([/FONT][FONT=Verdana]VIETbuyer[/FONT][FONT=Verdana] khuyến khích các bạn nên sử dụng cách này)
[/FONT]
  • [FONT=Verdana]Đăng nhập vào Diễn Đàn [/FONT][FONT=Verdana]VIETbuyer[/FONT][FONT=Verdana] (nếu chưa có tài khoản, vui lòng đăng ký thành viên tại đây).[/FONT]
  • [FONT=Verdana]Trong Diễn đàn, tại mục Tuyển Dụng. Bạn tạo một chủ đề mới với nội dung là tin tuyển dụng mà bạn muốn đăng.[/FONT]
[FONT=Verdana]Cách 2: Gởi Email đến địa chỉ[/FONT][FONT=Verdana] Đăng nhập để thấy link [/FONT][FONT=Verdana] với cấu trúc sau:
[/FONT]
  • [FONT=Verdana]Tiêu đề của Email: Đăng tin tuyển dụng[/FONT]
  • [FONT=Verdana]Nội dung của Email: Nội dung của tin tuyển dụng. Hoặc tin tuyển dụng bạn có thể soạn trong Word và gởi đính kèm theo Email.[/FONT]
[FONT=Verdana]Với cách này, sau khi chúng tôi nhận được Email, chúng tôi sẽ tiến hành đăng nội dung tuyển dụng vào chuyên mục Tuyển Dụng trong Diễn đàn VIETbuyer.

[/FONT]

[FONT=Verdana]
Trân thành cảm ơn và mong được sự đóng góp chia sẻ của tất cả các thành viên góp phần xây dựng một cộng đồng kỹ thuật phát triển mạnh mẽ.

[/FONT]

View more random threads same category: